Ilmainen toimitus kaikille 75 € ylittäville tilauksille – tätä pienemmille toimitus 4,90 €

Nivelet ja ruokinta

Ruokinnan rooli nivelten terveyden maksimoinnissa on kovasti väitelty. Miksi nivelten terveys tulisi huomioida ruokinnassa? Mitä ovat nivelen terveyteen vaikuttavat tekijät? 

Miksi huomioida nivelten terveys ruokinnassa?

Oletetaan, että hevosesi saama ravinto sisältää kaikki vitamiinit sekä mineraalit, jotka ovat välttämättömiä hevosen normaalille hyvinvoinnille ja treenille. Varsat sekä nuoret hevoset tarvitsevat tiettyjä ravintoaineita kasvaakseen sekä muodostaakseen terveen lihaksiston, mutta tämäkään ei riitä, sillä luut ja nivelet ovat dynaamisia rakenteita. Ne jatkavat kasvuaan, rakentuen uudelleen sekä korjaten mahdolliset vauriot itsessään läpi hevosen koko aikuisiän.

Niveliin kohdistuva rasitus

Niveleen kohdistuva rasitus ei aina muodostu ongelmaksi. On laajalti hyväksytty, että tietyn asteen kontrolloitu rasitus jalan rakenteisiin on välttämätön lujuuden sekä voiman kasvattamiseksi. Tämän vuoksi hevosta tulisikin treenata varovaisesti rasituksen määrää tasaisesti kasvattaen.

Ongelmia ilmenee kun nivelet asetetaan huomattavan rasituksen alle ja hevosella ei ole ravinnon puolesta tarvittavia resursseja korjata vaurioita. Tuloksena on nivelten rappeutuminen, joka johtaa luu-niveltulehduksiin, jotka puolestaan ovat nykypäivän kilpahevosen yleisimpiä vammoja. Tämä johtaakin kysymykseen kuinka ja millä keinoin parhaiten suojelemme kilpahevostemme niveliä. Me uskomme, että ruokinnalla on merkittävä ja keskeinen rooli nivelten terveydelle. 

Mitä nivelissä tapahtuu?

Tyypillinen nivel koostuu kahden luun kohtaamisesta. Kohtaamiskohdassa luiden nivelpinnat ovat ruston peittämät. Rusto tekee pinnasta sileän ja liukkaan vähentäen liikkeen aiheuttamaa pintojen välistä kitkaa. Nivelpintoja toisistaan erottaa nivelneste, joka mahdollistaa luiden liikkeen ilman, että ne koskettavat toisiaan estäen näin nivelpintojen kulumisen. Edellä mainitut rakenteet ovat nivelkapselin ympäröimiä ja niitä kannattelevat nivelsiteet.

Rusto on nivelen herkimmiten kärsivä komponentti. Esimerkiksi, kun hevonen hypyn jälkeen laskeutuu maahan kumpaankin sen etujaloista kohdistuu kovaa painetta. Kun otetaan huomioon nopeus sekä maan vetovoima, hevosen etujalan niveliin kohdistuva paine on viisi tai kuusi kertaa yhtä suuri kuin hevosen oma paino. Tämä voima pusertaa nivelten rustoa aiheuttaen hyvin pieniä vaurioita rustossa, jotka kuitenkin parantuvat yleensä itsestään. Ongelmia syntyy kun nivelet altistuvat jatkuvasti luonnollista suuremmalle rasitukselle. Tällöin hevosen oma puolustusjärjestelmä ei kykene valmistamaan riittävästi nivelten paranemiselle välttämättömiä ravinne yhdisteitä, jotka tunnetaan nimellä nivelsuojaan vaikuttavat tekijät.

Mitä ovat niveliin vaikuttavat tekijät?

Nivelsuojaan vaikuttavat tekijät määritellään yhdisteiksi jotka:

  • tukevat sekä edistävät nivelnesteen muodostumista
  • estävät nivelten rappeutumista
  • poistavat sekä estävät luissa tapahtuvia muutoksia

Glukosamiini

Tärkeimmät nivelsuojaan vaikuttavat tekijät ovat glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti. Glukosamiinin tehtävänä on pitää nivelneste sitkeänä sekä elastisena ja estää sen muuttuminen ohueksi ja vetiseksi. Glukosamiini itsessään on myös yksi keskeisistä yhdisteistä muiden nivelsuojaan vaikuttavien tekijöiden muodostumiselle. Se myös osallistuu ruston kasvun säätelyyn sekä korjaamiseen.

Keho valmistaa glukosamiinia glukoosista ja aminohapoista. Silloin kun glugosamiinin tarve kasvaa on todettu, että keho voi käyttää hyväkseen myös verenkierrossa olevaa vapaata glukosamiinia. Ihmisille tehdyillä tutkimuksilla on osoitettu, että keho hyödyntää sekä syntetisoi kyseistä yhdistettä ja sen hyödyntäminen on riippumatonta sen muodostumistavasta; toisin sanoen se on yhtä tehokasta, oli se sitten syntetisoitu kehossa tai lisätty ravintoon.

Glukosamiinin lisäys ruokavalioon on siis erittäin suositeltavaa hevosille, joiden nivelet joutuvat normaalia kovemmalle rasitukselle. Näillä hevosille glukosamiini sekä ennalta ehkäisee että parantaa mahdollisia nivelsairauksia.

Nivelen rusto ja Kondroitiinisulfaatti

Rusto koostuu kahdesta komponentista: kollageenista (proteiinia) sekä monimutkaisesta ketjumaisesta rakenteesta, joka sisältää kondroitiinisulfaatista muodostuneita sivuhaaroja.

Kondroitiinisulfaatti on pitkä ketjumainen molekyyli, ja sen suuri koko on herättänyt keskustelua siitä, kuinka hyvin se loppujen lopuksi imeytyy. Kaikesta huolimatta kondroitiinisulfaatin, kuten glukosamiininkin, on todettu olevan helposti kehon käytettävissä sekä pitkäketjuisena että pilkottuina ketjun palasina. Kondroitiinisulfaatti ei ole ainoastaan elintärkeä yhdiste rustolle, vaan sillä on myös kyky estää rustoa rappeuttavien entsyymien toimintaa sekä stimuloida ruston uusiutumista.

Lisäämällä hevosen ravintoon sekä glukosamiinia (terve nivelneste) että kondroitiinisulfaattia (estää ruston rappeutumista ja stimuloi ruston uusiutumista) olemme kattaneet kaikki nivelen terveyttä edistävät tekijät. 

Vaikka nivelruston rappeutumisesta johtuvat ongelmat ovat yleisimpiä, ne eivät kuitenkaan ole ainoita. Ruston rappeutuminen käynnistää ketjureaktion, joka johtaa niveltulehdukseen, jäykkyyteen ja kipuun. Nyt markkinoilla on kuitenkin monia luonnon tuotteita, jotka ovat suunniteltu niveltulehduksista kärsiville hevosille.

Lopuksi voimme todeta ideaalein ravinto nivelille sisältää niveliä suojaavia yhdisteitä kuten: glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia yhdistettynä orgaaniseen rikkiin (MSM), jolla on tulehduksia ehkäiseviä taipumuksia. Lisättäessä ravintoon kyseisiä yhdisteitä, täytyy muistaa että ne toimivat parhaiten pidemmällä aikavälillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hevosen tulisi saada niitä koko sen eliniän, mutta on tehokkaampaa antaa pieniä määriä säännöllisesti läpi kilpailukauden, kuin lisätä niitä hevosen ravintoon juuri ennen kilpailua.

 Ks.

Active Joints Liquid 1000 ml
MSM Ultra Pure
MSM Linimentti